หลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติทางการตลาดของสมาคมฯ

E-training

สำหรับพนักงานของบริษัทสมาชิกสมาคม

สวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ถ้าหากท่านเห็นข้อความนี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกได้เลย แต่ถ้าได้สมัครสมาชิกแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบได้เลยครับ