หลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติทางการตลาดของสมาคมฯ

E-training

สำหรับพนักงานของบริษัทสมาชิกสมาคม

สมัครและลงทะเบียนด้วย Google Account ได้แล้ว